Dzīvnieku manifests

Picture

Ko viņi vēlas no mums?
Dzīvnieki pastāvīgi lūdz mums  izturēties pret viņiem labāk.
Publicēts 23.02.2010.
Marc Bekoff, Ph.D.
Animal EmotionsMūsu attiecības ar dzīvniekiem ir komplicētas, neizprastas, divdomīgas, paradoksālas un ietekmē mūs visus. Kad cilvēki man stāsta, ka mīl dzīvniekus un pēc tam dara ļaunu vai nogalina tos, es saku – esmu  priecīgs, ka viņi nemīl mani. Mēs pārsteigti un sajūsmināti vērojam dzīvniekus,  veicam ar tiem eksperimentus, tos ēdam, izmantojam par apģērbu, par tiem  rakstām,  zīmējam un gleznojam, pārvietojam tos no vienas vietas uz otru ar  mērķi “uzlabot dabu.” “Dabas uzlabošana” kļuvusi par globālu tendenci, gandrīz  vai par cilvēces apsēstību. Iespiezdamies dzīvnieku dzīves telpās, mēs neņemam  vērā to kā tas ietekmēs dzīvniekus, to sugas, šķirnes un apkārtējos. Mēs  neatlaidīgi tiem uzmācamies, jo mūsu ir daudz un tas ir tik viegli. Mēs  nekaunīgi pār-patērējam.     Dzīvnieki savā veidā pastāvīgi lūdz mums,  lai izturamies pret tiem labāk vai liekam tos mierā. Kāds varētu izskatīties  viņu manifests? Būtībā, dzīvnieki vēlas labāku attieksmi pret sevi un mieru. Jāatzīst, ka šis ir pilnīgi pamatots lūgums. Mums jāpārtrauc ignorēt viņulūdzošos skatienus un nocietināt sirdis pret to lūgumiem. Mēs varam to viegli izdarīt – pārtraukt radīt iemeslus, kas nodara tiem nevajadzīgas sāpes, ciešanas, vientulību, skumjas, nāvi un pat izzušanu. Mums ir izvēle: kā mēs veicam izpēti, kā mēs izklaidējam sevi, ko mēs pērkam, kur mēs dzīvojam, ko mēs ēdam, ko mēs valkājam un pat kā mēs plānojam ģimenes dzīvi.
     Šis manifests ir sauciens pēc darbības, kurai jābūt nevardarbīgai un balstītai uz faktiem un vērtībām. Mums visiem ir nepieciešams paaugstināt mūsu apziņu par mūsu līdzgaitnieku dzīvnieku dzīvi un mainīt pašreizējos uzskatus, kur tie, kas strādā dzīvnieku un vides vārdā tiek uzskatīti par “radikāļiem” vai “ekstrēmistiem.” Nevienam nevajadzētu kautrēties izrādīt savas jūtas, nevienam nevajadzētu kautrēties par savām jūtām un nevienam nevajadzētu kautrēties just.    Dzīvnieku manifests ir oficiāls paziņojums un cieņas apliecinājums dzīvniekiem kā apzinātām emocionālām būtnēm un justspējīgiembiedriem, atzīstot mūsu cietsirdību, kas pārāk bieži pastāv mūsu savstarpējās attiecībās un mainītu to pret līdzjūtību. Mēs lielā mērā kontrolējam dzīvi citām dzīvām radībām. Mēs esam viņu dzīves noteicēji. Ir svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk mainām mūsu savstarpējo
attiecību modeli ar dzīvniekiem pret laipnību un žēlsirdību. Mums nav jābaidās veikt pārmaiņas, kas uzlabo dzīvnieku dzīvi. Patiešām, mums vajadzētu saprast, ka šādas izmaiņas palīdzēs dziedēt mūsu pasauli un pašiem sevi.
    Teologs Tomass Berijs (Thomas Berry) savā laikā uzsvēra, ka mums pret dabu jāizturas ar godbijību, nevis tā jāizmanto. Visām dzīvām būtnēm, tai skaitā cilvēkiem ir tiesības uz netraucētu dzīvi, cieņu un respektu. Mums ir jāpieņem visas dzīvas būtnes, lai kādas un kas tās ir. Visi dzīvnieki, visas radības ir pelnījuši cieņas pilnu atzinību tikai par to, ka tie  pastāv. 

    Mūsu atsvešināšanās no dzīvniekiem un dabas iznīcina mūs un mēs pat to nesaprotam, līdz pārsteigti piedzīvojam dzīves skaistuma
brīnumu, vienkārši: ieraugot vāveri, kas virtuozi iet pāri augstu nostieptai stieplei; redzot putnu, kurš izkāpis no koka dobuma skandina

skaistu melodiju;  vērojot bišu spieta riņķa danci vai bērnu, kurš apstājies uz takas noskatās skudru gājienā. Šajos īsajos brīžos mēs sajūtam saikni ar visu dzīvo radību un dabu.

    Ja mēs centīsimies saglabāt mūsu iedzimto līdzcietību pret katru dzīvo būtni, mēs stiprināsim un vairosim līdzcietību ap mums. Mūsulīdzjūtības apliecinājums ir kaut kas, ko mēs varam censties padarīt lielāku un paliekošāku, nodot nākamām paaudzēm un tas nelīdzināsies pelniem, kas paliek pēc mums. Tā ir prizma, caur kuru mums jāpieņem savi ikdienas lēmumi. Mēs visi varam veidot cilvēcīgāku un līdzcietīgāku attieksmi pret dzīvniekiem. Tas ir vienkārši.

    Ir seši iemesli lai vairotu līdzcietības apliecinājumus:

•        Mēs visi dzīvojam uz šīs zemes un mums nepieciešama līdzāspastāvēšana;
•        Dzīvnieki domā  un jūt;
•        Dzīvnieki spēj just līdzi un ir pelnījuši līdzcietību;
•        Sugu saskaņa ir svētīga, atsvešināšanās ir necienīga;
•        Mūsu pasaulē nav līdzjūtības pret dzīvniekiem;
•        Līdzcietīga rīcība palīdz visām dzīvām būtnēm un mūsu pasaulei  kopumā.

Arvien vairāk cilvēku visā pasaulē ir patiesi norūpējušies par to, kā mēs ietekmējam dzīvnieku dzīvi. Vairāk nekā jebkad mēs saprotam, ka līdzāspastāvēšana ar citiem dzīvniekiem ir svarīga, ka mūsu liktenis ir cieši saistīts ar tiem. Es esmu optimists un sapņotājs, un es tiešām ticu, ka ar mūsu centieniem, dzīvnieku un cilvēku nākotne var kļūt labāka.

Tulkoja A. Eizenberga

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.