Iemācīt sunim teikt Jā un Nē

Picture Strādājot ar suņiem asistentiem, mēs vairs nemācām savus suņus kā robotus izpildīt mūsu norādījumus, piemēram, sēdi, stāvi, pie kājas. Balstoties uz jaunākajiem pētījumiem par suņu ievērojamo spēju patstāvīgi pieņemt pārsteidzoši sarežģītus lēmumus, mūsu apmācību metodika ir attīstījusies un mainījusies, liekot par suņiem domāt kā par mums pašiem. Šī jaunā pieeja ir radījusi apvērsumu suņu apmācību un savstarpējo attiecību nodibināšanas jomā. Šo metodi mēs jokojoties saucam par „neapmācību”.