KAS VEIDO LĪDERI?

Picture  Ideja būt suņiem par „bara vadoni un līderi” ir pārņēmusi visu pasauli, bet tas ir bīstams un kļūdains jēdziens. Kad mēs pieņemam lēmumu kļūt mūsu suņiem par pārliecinošu un autoritatīvu līderi, mēs zaudējam iespēju veidot savstarpēju uzticēšanos un emocionālu saiti ar viņiem.

Kas veido līderi?

Domājot par līderi, kādu jūs to iztēlojieties? Lielākoties cilvēki savā iztēlē līderi redz kā spēcīgu un autoritatīvu personu, bet jauns pētījums liecina, ka labākie vadītāji, gluži pretēji, ir vienkārši un iejūtīgi cilvēki.

Ja šis koncepts tiktu izmantots suņu kompanjonu apmācībās visā pasaulē, ir grūti iedomāties tā nozīmīgumu. Ideja būt suņiem par „bara vadoni un līderi” ir pārņēmusi visu pasauli, bet tas ir bīstams un kļūdains jēdziens. Kad mēs pieņemam lēmumu kļūt mūsu suņiem par pārliecinošu un autoritatīvu līderi, mēs zaudējam iespēju veidot savstarpēju uzticēšanos un emocionālu saiti ar viņiem.

Tika veikts jauns pētījums cilvēku darba vietās par to, kādas īpašības veido labākos darba vadītājus. Interesanti, ka viena no galvenajām laba vadītāja īpašībām tika atzīmēta iejūtība. Darbinieki, kuri strādāja iejūtīga, nesavtīga vai pašaizliedzīga līdera vadībā, bija ne tikai laimīgāki, bet arī darba vietā savus darbus veica labāk.

Ja suņus nepārtraukti „koriģē” un rausta, pieprasot no viņiem padevību un paklausību, viņi zaudē koncentrēšanās spēju, spēju mācīties, līdz galu galā sunim iestājas lūzuma punkts. Dažiem suņiem tas var izpausties kā agresija vai baiļu reakcija. Citi suņi pilnībā noslēdzas sevī un ieiet “bezjēdzīgi apmācāmo” pasaulē. Suņi, gluži tāpat kā cilvēki – darbinieki, ciešot no represīvas un sliktas vadības var zaudēt uzmanību, iegūt „izdegšanas” sindromu vai kļūt mazāk produktīvi.

Mēs esam parādā mūsu suņiem un mūsu pienākums ir būt viņiem par labiem vadītājiem. Atšķirībā no lielākās daļas cilvēku, kuri strādā, suns nevar izvēlēties sev vadītāju. Ja suņiem ir nožēlojama “vadība”, viņiem nav iespējas to mainīt. Pētījumi liecina, ka suņi, kuri apmācīti, pielietojot metodes, kas balstītas uz spēku un sodīšanas tehnikām, ir daudz izklaidīgāki, tiem piemīt mazākas spējas mācīties un mazākas spējas koncentrēties uzdevumiem. Par kāda veida vadītāju jūs vēlaties būt?

Jums ir izredzes iegūt sava suņa mīlestību, ja varēsiet ar suni izveidot uz savstarpējas uzticības balstītas attiecības un saikni, nevis centīsieties dominēt vai piespiedu kārtā panākt paklausību. Izmantojiet iespējas, strādājot vienā komandā ar savu suni, esiet iejūtīgs vadītājs.

Picture