Realizētie projekti

01/07/2013
Pateicoties NVO fonda atbalstam, biedrība “Dzīvnieku patversme “Mežavairogi” ir uzsākusi projekta “Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Ķekavas novadā” īstenošanu. Biedrība “Aste gredzenā” piedalīsies atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanā kā projekta partneris,

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu programmu, kas veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā. Galvenās projekta aktivitātes ir: izstrādāt un realizēt divas pasākumu darbības programmas pensijas un jauniešu vecuma grupu brīvprātīgajiem darbiniekiem; izglītot un informēt sabiedrību par dzīves vides drošību un ilgtspējīgu attīstību; izveidot, reģistrēt un uzturēt vismaz 10 bezsaimnieku kaķu koloniju aprūpes vietas; stiprināt biedrības kapacitāti, kā arī iesaistīties Ķekavas novada pašvaldības rīcībpolitikas un lēmumu pieņemšanas procesā vides drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā.


 

19.09.2013.
Noslēdzās projekta „Dzīves kvalitātes uzlabošana ģimenēm ar bērniem Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” aktivitāte “Zaļā darbnīca”.
Projektu realizē „Māmiņu klubs „Bille””. Projekta  mērķis ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem Daugmales pagastā aktivizēšana, informēšana un izglītošana, lai veicinātu to integrāciju sabiedrībā un uzlabotu to dzīves kvalitāti.
Biedrība “Aste gredzenā” vadīja aktivitāti “Zaļā darbnīca”. “Zaļajā darbnīcā”  bērnu māmiņas apguva zināšanas par ārstniecības augiem un to izmantošanas iespējām, gatavoja veselīgus sīrupus ģimenei, augu konfektes bērniem, ziedūdeņus veselīgam skaistumam un sev – kosmētiskos līdzekļus no dabīgām izejvielām.

Picture   

  

    

 


 

01.07.2013.
Pateicoties NVO fonda atbalstam, biedrība “Dzīvnieku patversme “Mežavairogi” ir uzsākusi projekta “Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Ķekavas novadā” īstenošanu. Biedrība “Aste gredzenā” piedalīsies atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanā kā projekta partneris,

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu programmu, kas veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā. Galvenās projekta aktivitātes ir: izstrādāt un realizēt divas pasākumu darbības programmas pensijas un jauniešu vecuma grupu brīvprātīgajiem darbiniekiem; izglītot un informēt sabiedrību par dzīves vides drošību un ilgtspējīgu attīstību; izveidot, reģistrēt un uzturēt vismaz 10 bezsaimnieku kaķu koloniju aprūpes vietas; stiprināt biedrības kapacitāti, kā arī iesaistīties Ķekavas novada pašvaldības rīcībpolitikas un lēmumu pieņemšanas procesā vides drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā.   

Picture


 

Picture

31.08.2013.

PictureNoslēdzās Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītais projekts „Tu vari!” , kura laikā visas vasaras garumā dzīvnieku patversmē „Mežavairogi” bērni apguva pozitīvās saskarsmes metodes ar Picturesuņiem, kas noderēs ne tikai sadzīvē ar mājdzīvniekiem, bet arī bagātinās savstarpējās attiecības ar vienaudžiem. Projekta  ietvaros  jaunieši iesaistījās brīvprātīgo darbā dzīvnieku patversmē un  tikās ar psihoterapeiti, kura palīdzēja jauniešiem labāk izprast pašiem sevi.
Projekta noslēguma pasākumā 31. augustā jaunieši demonstrēja savas prasmes „Suņu Paklausības Rallijā”.
Projektā kopumā iesaistījās 50 Ķekavas novada jaunieši.

 

 


 

Picture

No 05/06/2013 līdz 11/06/2013 mūsu novadā ieradās programmas „Eiropa pilsoņiem” Picturestarptautiskā projekta „Patiesība aiz smaida” dalībnieki no 7 Eiropas valstīm. Projektu īstenoja Ķekavas novada kultūras aģentūra un no Latvijas pārstāvēja Ķekavas novada pašvaldība.
Biedrības “Aste gredzenā” pārstāvji piedalījās šajā projektā un iepazīstināja viesus ar biedrības veiktajām un Pictureplānotajām aktivitātēm, kā arī sniedza nelielu ieskatu par mūsdienu redzējumu saskarsmē ar suņiem.

Picture
2012.gada vasarā un rudenī, Ķekavas novada pašvaldības NVO darbības atbalsta programmas ietvaros, īstenojām projektu “Zaļā darbnīca”.PicturePicture
Projekta mērķis bija uzlabot Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un labklājību, veidot izpratni par „Zaļu” un harmonisku dzīves veidu.
Realizējot projektu, tika iegādāts nodarbībām nepieciešamais aprīkojums. Projekta laikā biedrības biedri dalījās ar zināšanām un mācījās paši cept maizi, siet sierus, vārīt ziepes, gatavot kosmētiskos līdzekļus un citus veselīgus produktus no vietējiem augiem un produktiem.
Picture
 Picture
2011.Picture
Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību un Pļavniekkalna skolas atbalstu, organizējām izglītojošus pasākumus skolas bērniem un to vecākiem  –  “Kā saprasties ar suni”, “Suns stāsta”.
Picture
2011.gadā piedalījāmies Eiropas rīcības plāna narkotiku jomā (EAD) kampaņā.  Tās mērķis Picturebija veicināt izpratni par narkotikām un riskiem, kas saistīti ar narkotiku Picturelietošanu, kā arī veicināt dialogu un pieredzes apmaiņu Eiropas pilsoniskās sabiedrības ietvaros.
Ķekavas novadā notika Veselības diena, kuras moto bija “Darbības runā skaļāk par vārdiem”. Pasākuma laikā informējām un iepazīstinājām iedzīvotājus ar brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu visai ģimenei, tai skaitā kopā ar mājas mīluļiem – suņiem.
Picture
 PicturePicture
2010. Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumam, īstenojām projektu “Vienoti ar dabu atpūtā un sportā”. Projekta mērķis bija radīt materiāli tehnisko bāzi un apstākļus veselīgai brīvā laika pavadīšanai kopā ar ģimeni.

Picture
2009. gadā Ķekavas pagasta pašvaldības organizētā pasākuma „Ķekavas dienas 2009” Pictureietvaros realizējām projektu „Ķekavas dienas 2009 – visiem Ķekavas iemītniekiem” , kura laikā pirmo reizi tika demonstrētas Paklausības rallija sacensības. Konkursa „Labs Ķekavas iemītnieks” laikā suņu īpašnieki
demonstrēja savu mīluļu prasmes un iemaņas.